Część 1. Własność intelektualna jako element strategii biznesowej przedsiębiorstwa - język migowy